EVENTS CALENDAR

Filter by:

Coming up next »

19 Aug 2020 Bucharest

NRCC Summer Events

NRCC SUMMER BBQ 2020

NRCC SUMMER BBQ 2020

NRCC Networking Drink

09 Sep 2020 Bucharest

NRCC BACK-TO-WORK DRINK BUCHAREST SEPTEMBER 2020

NRCC BACK-TO-WORK DRINK BUCHAREST SEPTEMBER 2020

NRCC Networking Drink

10 Sep 2020 Constanta

NRCC BACK TO WORK DRINK CONSTANTA 2020

NRCC BACK TO WORK DRINK CONSTANTA 2020

NRCC Networking Drink

17 Sep 2020 Cluj

NRCC BACK TO WORK DRINK IN CLUJ 2020

NRCC BACK TO WORK DRINK IN CLUJ 2020

NRCC Networking Drink

14 Oct 2020 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK BUCHAREST OCTOBER 2020

NRCC NETWORK DRINK BUCHAREST OCTOBER 2020

NRCC Networking Drink

11 Nov 2020 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK BUCHAREST NOVEMBER 2020

NRCC NETWORK DRINK BUCHAREST NOVEMBER 2020

NRCC Networking Drink

12 Nov 2020 Constanta

NRCC NETWORK DINNER CONSTANTA NOVEMBER 2020

NRCC NETWORK DINNER CONSTANTA NOVEMBER 2020