EVENTS CALENDAR

Filter by:

Coming up next »

12 Apr 2023 Bucharest

NRCC Networking Drink

NRCC-BEROCC NETWORKING DRINK

NRCC-BEROCC NETWORKING DRINK

NRCC Networking Drink

10 May 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, MAY 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, MAY 2023

NRCC Networking Drink

14 Jun 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, JUNE 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, JUNE 2023

NRCC Networking Drink

13 Sep 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, SEPTEMBER 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, SEPTEMBER 2023

NRCC Networking Drink

11 Oct 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, OCTOBER 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, OCTOBER 2023

NRCC Networking Drink

08 Nov 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, NOVEMBER 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, NOVEMBER 2023

NRCC Networking Drink

13 Dec 2023 Bucharest

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, DECEMBER 2023

NRCC NETWORK DRINK IN BUCHAREST, DECEMBER 2023